Renominació del carrer Jaume Piquet

Print Friendly, PDF & Email

12 de desembre de 2008.

Una errada la té tothom. Però hi hauria d’haver mecanismes de correcció previs, potser.