Boscos singulars de Catalunya

Print Friendly, PDF & Email

Per què un inventari de boscos singulars?
La diversitat d’usos que la societat demana del bosc (producció, conservació, lleure…) comporta una gestió complexa, i això fa que els gestors del bosc (propietaris, silvicultors, tècnics de l’administració…) necessitin nous referents per a millorar del seu coneixement.

Les úniques fonts d’informació a escala de país són els inventaris forestals nacionals (IEFC i IFN), que ens informen dels valors mitjans dels nostres boscos pel que fa a mides, edats, creixements i altres indicadors, però ens manquen referents dels millors boscos que, pel seu caràcter singular, són escassos i, per tant, difícilment han estat mostrejats en aquests inventaris.

L’objectiu de l’Inventari de boscos singulars de Catalunya és establir un catàleg de referència dels millors boscos a escala comarcal i de país, atenent als diversos usos i valors del bosc. [més informació]

Més boscos:

Els boscos a Catalunya, quins i quants? (28/10/2011)
Els boscos mediterranis (27/10/2011)