Les abelles i els humans

Print Friendly, PDF & Email

Diumenge 20 de març ens va dur la primavera, que associem a un període de renaixença de la vida, després de la pausa de l´hivern. És el període en què les plantes floreixen i sentim brogir els insectes entre les flors, quan van a buscar el nèctar que els alimenta. Un dels insectes més comuns que van a les flors són les abelles; les quals, mentre es mouen de flor en flor proporcionen uns serveis als humans de manera desinteressada: la pol·linització dels arbres fruiters, entre altres plantes. Des de quan les abelles tenen aquesta relació amb les flors?

La relació entre abelles i flors ens beneficia els humans, perquè pol·linitzen els fruiterars; se’n diu que les abelles, ens presten un servei ecosistèmic. Els serveis ecosistèmics deriven de les funcions pròpies dels ecosistemes, són beneficis que un ecosistema aporta a la societat: milloren la salut, l’economia i la qualitat de vida de les persones.

Ara bé, la destrucció d’hàbitats i l’ús de pesticides, bàsicament, fan davallar les seves poblacions, cosa que comporta no només un problema ambiental, que també; sinó que afecta el benestar de milions de persones, genera sinó un problema econòmic (de milers de milions d’euros) i social.

Imatge: wikimedia commons: abella amb grans de pol·len a les potes.

Imatge de portada: Wikimedia commons: Una abella obrera (Apis mellifera) volant cap el rusc amb una càrrega de pol·len en la concavitat de les potes posteriors. Fotografia presa a Dar es Salaam, Tanzània. Foto: Muhammad Mahdi Karim