Fer de científic

Print Friendly, PDF & Email

El desenvolupament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació ha esdevingut un factor clau per a la recent proliferació de projectes de ciència ciutadana.
Eines com els telèfons mòbils, que tenen càmeres i geolocalització; i les xarxes socials, permeten una participació massiva dels ciutadans a l’hora de contribuir activament a la ciència.
Molts dels projectes de ciència ciutadana són projectes d’història natural, però no només.
Les propostes de col·laboració ciutadana en recerca naturalística se centren habitualment en l’observació per la realització d’inventaris biològics, censos i programes de seguiment. La comunitat científica professional no disposa dels equips de camp necessaris per obtenir la informació de biodiversitat que necessita. Els falten mitjans per tenir una presència més àmplia i continuada sobre el territori; en canvi de persones n’hi ha a tothora a tot arreu.
Hi ha un ampli ventall d’opcions de participació, des de qui aporta una simple dada a qui dissenya els seus propis projectes i els executa arribant a publicar‐ne els resultats científics.
De fet, la ciutadania pot participar de diferents maneres:

  1. un primer nivell és la captació o processament de dades (crowdsourcing)
  2. un segon nivell és la interpretació de les dades (intel·ligència distribuïda)
    Aquestes dues formes són les que hem descrit per a projectes de ciència ciutadana
  3. un tercer nivell quan els voluntaris participen en la definició de problemes, reptes, objectius i captació de dades (ciència participada)
  4. i un darrer nivell és quan es participa amb els científics en el disseny de la recerca que s’ha de dur a terme (ciència col·laboradora).
    Aquests darrers casos són models també d’estudis relacionats amb la salut, però no només.

L’Associació Europea de Ciència Ciutadana anima els ciutadans a participar en diverses etapes del procés científic: el desenvolupament de la pregunta d’investigació per codissenyar el procés d’investigació, la recopilació i anàlisi de dades, la coavaluació dels resultats de la investigació i, finalment, la publicació dels resultats per a diferents públics.
Les dades recollides són analitzades i posades a disposició del públic, ja sigui durant o després del projecte, llevat que hi hagi problemes de seguretat o privacitat que ho impedeixen. I si els resultats es publiquen acadèmicament, quan sigui possible, es publicaran en un format de dades obertes.

Més informació
Buscaciència
Museu de Ciències naturals de Granollers
Natusfera
Líquens de Barcelona
BioblitzBCN
BioblitzBarris
Observadores del mar
Anel·lides
Ritme Natura
Genigma // Genigma: jugar i combatre el càncer de mama a la vegada (27/04/2022)

Oficina de ciència ciutadana