La crisi ninja

Print Friendly, PDF & Email

Segons Leopoldo Abadia, una de les raons d’aquesta crisi és que es va adreçar un pretés negoci als ninja (no income, no job or assets…), que és òbviament, un segment social que difícilment podrà retornar un crèdit important.

Altres segments del mercat el composen el dinkys (double income, no kids yet), bobos (bohemian bourgeois) i yuppies (young urban professional, als 80; young upwardly-mobile professional, als 90); buppies (black urban professional), guppies (gay urban professionals) i scuppies (Socially Conscious Upwardly-Mobile Person).