Vers la sostenibilitat de la Terra

Print Friendly, PDF & Email

El 3 d’octubre passat, el CREAF va presentar la Declaració de Barcelona 2008. Reptes i vies vers la sostenibilitat de la Terra a l’Ajuntament de Barcelona. Experts del canvi global sota diversos punts de vista, es van trobar per emetre un manifest: si no s’aturen les emissions de carboni gasós, hi pot haver canvis ben importats a la Terra. I, en part, la solució és a les nostres mans.