El testimoni de les mosques

Print Friendly, PDF & Email

MV em va deixar, o regalar, perquè crec que se’l volia treure de sobre –ja m’ho dirà-, el llibre El testimonio de las moscas. Cómo los insectos ayudan a resolver crímenes de M. Lee Goff, publicat el 2004 en segona edició per Alba Editorial (Barcelona) i traduit per Fernando Borrajo.

És un llibre ben curiós. No tothom el podria llegir ni, per descomptat, escriure. Goff és un dels primers entomòlegs forenses. Aplica els seus coneixements de zoologia i biologia per a veure com els artròpodes poden revelar quan de temps estan sobre un substrat. Posem per cas, des que una vaca pon una tifa sobre un camp fins a que no en desapareix el rastre, hi ha tot un seguit d’organismes que la colonitzen: de les primeres mosques que hi arriben quan cau i en posen els ous, fins als que poden viure de les substàncies que s’escolen al terra o els paràsits de tots ells.

El mateix passa amb els cadàvers. Segons la seqüència en la colonització, i coneixent les condicions ambientals en que ha estat, es pot saber en quin moment de la successió està la fauna.I això permet determinar el moment en que el substrat va deixar d’estar viu per ser passar a ser cadàver.

Fins fa poques dècades, el camp de l’entomologia forense era desconegut, tot i que Goff fa referència a alguns treballs bàsics. Comença citant l’exemple de l’obra L’eliminació dels errors escrita pel xinès Sung Ts’u el 1235, i que va traduir B.E. McNight a l’anglès com The washing away from wrongs el 1981. Tsung parla d’un assassinat ocorregut en poblat xinès, en què la víctima va rebre molts talls. El jutge va creure que era fet amb una falç, però la investigació no avançava. Aleshores va congregar tots els pagesos amb les seves falces. Sota el sol de l’estiu, les mosques es van arreplegar entorn una de les falces, la que tenia restes de sang. En van ser les delatores del crim.

Aquest és un dels casos més suaus, més fàcils. No tots els casos ho són, però la passió com Goff revela les seves tècniques de deducció, com n’obté la informació per comprovar les seves sospites i com explica els seus sabers als lectors em va atrapar. M. Lee Goff, ara professor emèrit a la Universitat de Hawaii a Monoa, va realitzar la major part de la seva recerca a Hawaii i n’explica en aquest llibre fascinant els orígens i el desenvolupament d’aquesta nova disciplina que ell va contribuir a fundar i que ajuda fermament la criminologia.