Shrinking world

Print Friendly, PDF & Email

Què passa quan el nostre entorn es fa més petit?
Uns minuts per a la reflexió, em va dir MOK al assumpte quan ho va enviar; un vídeo més aviat tristot.