Fer malabars augmenta la capacitat cerebral

… del lòbul parietal, però per sempre. Com anar en bicicleta.