La música gregoriana

Print Friendly, PDF & Email

Seguint en la proposta de comprendre la música a través de la seva història, Leticia ens va parlar de la monòdia i els gèneres de la música gregoriana.

Gregori va ser el recopilador de la música que es cantava en les esglésies, provinents dels cants hebreus.

Introitus Spiritus Domine, dels monjos de Silos.

De profundis pels monjos de Solesmes.

Kyrie Eleyson: com sona.

L’Hallelujah de Haendel pels monjos muts.
Com canten els monjos d’Assis que han fet el vot de silenci?