Les barraques en el record de la ciutat

Print Friendly, PDF & Email

Alonso Carnicer em fa arribar la iniciativa per reclamar un reconeixement públic a la memòria dels barris de barraques de la ciutat de Barcelona.

Perquè en aquesta Barcelona que ens diuen que és una botiga, la millor botiga del món; la de la participació ciutadana pel referèndum de la diagonal!… no oblidem que hi havia persones visquent en condicions que no eren justament de disseny, sinó infrahumanes.

Més sobre Barraques.