Música medieval

Print Friendly, PDF & Email

Leticia segueix explicant-nos història de la música. Les dues darreres sessions hem tractat la música antiga medieval, la religiosa amb, els congaudeants; i la profana.

Vam dedicar una estoneta a les Cantigas de Alfonso X el Sabio i també hem parlat de goliards, com ara els compositors i recopiladors de les Carmina Burana; els trobadors, que composaven cançons, com ara Greensleeves; o bé els joglars que voltaven cantant-les.

I també vam revisar els instruments musicals, com ara la zanfona (construcció) o el salteri.