El baladre en flor

Fa un any, em sorprenia que el baladre hagués rebrotat.

Ara em satisfà veure’n les flors.