Conferència de debat

Print Friendly, PDF & Email

Entre el setembre i l’octubre de 2010 es va organitzar una conferència deliberativa sobre el magatzem de residus nuclears. Es va adaptar un model de participació ciutadana freqüent en el nord d’Europa, que relaciona ciutadania, científics i polítics.

Un cop triat el tema que generava debat social, els residus nuclears, es va fer una crida per seleccionar una taula de ciutadans que van sentir anàlisis i recerques fetes per científics segons diversos punts de vista (salut, seguretat, cost..) que s’havien detectat com a inquietud ciutadana (tant per la premsa com per preguntes prèvies dels participants). Aquest participants van ser reclutats en convocatòria oberta i seleccionats mirant que omplissin el màxim ventall social: edat, sexe, formació, posició front el debat, etcètera.

En una segona sessió, la pròpiament deliberativa, es va elaborar un text amb les consideracions que és lliurat al Parlament. En països del nord d’Europa s’ha aconseguit influir en la promulgació d’alguna llei, com per exemple, en la regulació de l’accés de companyies les asseguradores a les històries clíniques dels seus potencials clients.

Aquest model de participació ciutadana en el nord d’Europa s’anomena conferència de consens, aquí, en diem conferència deliberativa. I l’hem treballat amb ARC mediació ambiental.

Més informació:

C Junyent (2010): Recull d’opinions ciutadanes: deliberació sobre el magatzem de residus nuclears. omniscellula núm 25. pàg 42-46