Equinocci de primavera 2011

Print Friendly, PDF & Email

Aquesta nit, a les 23:21h hora solar (+1), hora a Barcelona, tindrà lloc l’Equinocci.

L’est i l’oest que marca el Sol avui en sortir i en pondre’s, són l’est i l’oest reals, sense desviació per la inclinació de la Terra.

Més:

Equinocci de primavera (22/03/2010)

Equinocci (22/09/2009)

Imatge: Wikipedia