Barcelona, smart city

Print Friendly, PDF & Email

El top ten de les smarts cities del món.Barcelona hi està inclosa.
Actualització: 2018/2019.

No deuen haver vingut en els dies  que l’ambient és carregat. O les altres són pitjor… pitjor?

 Rebut per twitter a partir de @cristinaribas

actualització 2020