L’evolució a televisió espanyola

Print Friendly, PDF & Email

Amb motiu del naixement de Charles Darwin, recordem una anècdota en què el paleontòleg Miquel Crusafont va donar suport a Félix Rodríguez de la Fuente davant la censura franquista, com relata Carlos Acosta. L’any 1971, en un capítol de la sèrie Planeta azul (TVE, 1970-1974), el naturalista burgalès va fer comentaris que atorgaven a l’evolució la categoria de fet, parlant del pas de peixos a batracis.

Aquest fet va molestar a algú, fins al punt que la direcció de l’ens li va prohibir pronunciar la paraula “evolució”. Rodríguez de la Fuente va demanar ajuda a Crusafont, que immediatament va escriure als responsables de TVE per indicar-los que l’evolució era un fet més que comprovat i que en cap cas entrava en conflicte amb la fe catòlica.
I és que Crusafont, influït pel jesuïta Pierre Teilhard de Chardin, era un dels màxims defensors del que Acosta anomena el moviment evolucionista finalista-teilhardista, en què s’acceptava la selecció natural, però es rebutjava la influència de la genètica i de l’atzar en connivència amb l’existència d’un ésser superior.

Més informació:

Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell, 1910-1983). omniscellula núm. 27

C. Acosta Rizo (2008), «La teoría de la evolución y la censura en TVE. Entre el fijismo, el finalismo ¿y el neodarwinismo?», Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, vol. 1, núm. 1, p. 271-277.