Ocells i falsos amics

Print Friendly, PDF & Email

Recordeu que els falsos amics (vegeu el núm. 118, entre d’altres) són parells de mots, cadascun d’una llengua diferent, que s’assemblen molt i sovint tenen el mateix origen etimològic però significats diferents. Aquests parells de mots poden causar confusió a l’hora d’aprendre altres llengües, i fins i tot ens poden posar en un compromís més d’una vegada. Més enllà dels casos més coneguts de l’anglès, en català s’esdevenen uns quants casos de falsos amics amb l’espanyol.

Un dels casos més curiosos són noms d’ocells que s’assemblen molt en català i espanyol, però que es refereixen a espècies diferents i que de vegades no s’assemblen gens.
Ací en teniu uns quants.

La garsa (Pica pica) és un ocell molt comú, de coloració blanca i negra, que viu sovint associat als humans i resulta fàcil de veure en carrers i jardins. Aquest ocell no té res a veure amb l’animal tan comú als cursos d’aigua i als conreus, molt més gran de mida i de color clar, que s’anomena garza en castellà, que correspon a
l’espècie Ardea cinerea, i que en català s’anomena bernat pescaire. La garsa catalana s’anomena urraca en espanyol. Recordeu que en espanyol hi ha un altre ocell pescaire, el martín pescador, que en català s’anomena blauet, i no té res a veure amb el bernat pescaire.

Fotos: wikimedia commons

Segueix: Ocells i falsos amics. Què cal saber? núm 207
Més falsos amics QCS núm 118