Com envelleixen els arbres?

Print Friendly, PDF & Email

Els arbres, com a éssers vius, creixen; ara bé, a diferència dels animals, el seu creixement és modular, és a dir, replica el mateix patró una vegada i una altra; en principi, sense límit. Així, poden assolir edats fenomenals.
Però aquest creixement comporta un procés d’envelliment diferent del nostre, no programat genèticament; sinó que la complexitat estructural dels arbres a mesura que es fan vells provoquen una reducció del creixement i la minva d’altres mesures del vigor dels arbres.

A la foto feiem un exemplar de l’espècie Pinus longaeva que viu a la Sierra Nevada nord-americana, té una edat de 4.843 anys. És a dir, va néixer quan els egipcis acabaven de desenvolupar els primers jeroglífics.

Font: Martínez-Vilalta, Jordi (2012): Envelleixen, els arbres? Omniscellula, 28 pg. 4