Verge, ascendent Sputnik

Print Friendly, PDF & Email

El meu pare m’havia dit que jo havia nascut el dia que van llançar l’Sputnik. I jo, sense contrastar-ho, ho havia repetit. Fins i tot, en algun moment, amb la meva afició a l’astrologia, quan em preguntaven de quin signe era deia: “Verge, ascendent Sputnik“. Perquè el meu pare, afegia, no pot errar en un record associat al dia que va néixer la seva primera filla.

Un dia, de sobte, la credibilitat en mon pare va patir un trasbals: resulta que si, es podia equivocar. I n’estava. Vaig llegir que l’Sputnik l’havien llançat el 4, però d’octubre!! Oh!, ja no vaig poder-ho dir més, això de l’ascendent. Vaig anar a demanar-li explicacions i vam acabar rient, és clar.

Així que, ara, quan em fan la pregunteta, faig servir un altre recurs, adaptat també d’un personatge. Fa força anys, vaig tenir l’honor de coincidir en un sopar amb Eduardo Galeano; i, ell, que també ha nascut el mateix mes que jo (de fet, un dia i uns anys abans), va dir que, quan li fan la pregunteta, respon: “Virgo, como Shakespeare.” I afegí: “En realidad, no tengo ni idea el mes en que nació Shakespeare, pero me harté de decir que era Virgo y que la gente me hiciera bromitas. De modo que busqué algo que despistara al que me hacía la pregunta, y conseguí que no se metieran más conmigo.” De manera que ara dic: “Verge, com Greta Garbo.” Només que, en aquest cas, és veritat.

Més informació: 

La era espacial comenzó hace 55 años.