Gens, pobles i llengües

Print Friendly, PDF & Email

Fenòmens naturals és una secció quinzenal de ciència a El matí a Ràdio 4

PODCAST
Recomanacions (enllaços revisats 20/03/2019)
Bertranpetit i Junyent (1997): Viatge als orígens. Editorial Bromera. Alzira, València

Cavalli-Sforza LL, Cavalli-Sforza F (1993). Chi siamo. Milano: Mondadori.
Cavalli-Sforza, Luigi Luca. (1992). Genes, pueblos y lenguas. Investigación y Ciencia 184(1): 4-11
Cavalli-Sforza LL (1997). Gens, pobles i llengües. Barcelona: Edicions Proa. Traducción: Elisabeth Carreras
Cavalli-Sforza LL, Menozzi P, Piazza A (1994). History and geography of human genes. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Cavalli-Sforza LL, Cavalli-Sforza F (1994). Qui som. Història de la diversitat humana. Barcelona: Institut Català d’Estudis Mediterranis. Traducción: Carme Casals
Cavalli-Sforza,LL; Piazza,A; Menozzi,P; Mountain,JL. (1988). “Reconstruction of human evolution: bringing together genetic, archaeological and linguistic data”. Proceedings of the National Academy of Sciences; 85 (8):6002-6006

Més informació a Cosir i repuntejar
L’arbre dels humans
(22/02/2014)
Cafè científic sobre la història de les poblacions humanes (20/05/2009)

Ciència en Societat
Imatge: Cavalli Sforza, Human migration paths; wikimedia commons